Tại sao đi chân trần lại tốt hơn đi giày?

Sức khỏe 20/08/19, 09:06
Hóa ra sau hàng nghìn năm, người tạo ra những “đôi giày” tuyệt vời nhất lại chính là mẹ thiên nhiên. Và phải mất một thời gian khá dài khoa học hiện đại mới nhận ra điều đó… Có nhiều lý do cho thấy vì sao ...