Âm Nhạc: Sự kết hợp Đông-Tây

Tri thức 01/01/14, 11:41
Một điều gây ấn tượng với khán giả khắp mọi nơi mà rất độc đáo về buổi diễn Thần Vận (Shen Yun) là dàn nhạc kết hợp tinh hoa của Đông và Tây. Dàn nhạc cổ điển phương Tây đầy đủ nhạc khí mang đến năng ...

Sự bí ẩn của chữ cái tiếng Trung: Đạo

Tri thức 16/07/11, 12:27
Khôi phục lại những kí tự và chữ cái tiếng Trung Sự phức tạp của các chữ cái Trung Quốc không chỉ xuất phát từ số lượng từ hầu như không thể dò được của chúng, mà còn bởi vì rất nhiều nghĩa mà mỗi chữ ...