Tấm pin năng lượng tạo ra điện từ… tuyết

Tri thức 29/04/19, 06:53
Các tấm pin năng lượng mặt trời đã trở nên phổ biến trên khắp thế giới, tuy vậy, chúng sẽ trở nên vô dụng ở những vùng có tuyết rơi che phủ. Làm sao con người có thể tạo ra được năng lượng sạch từ ...