Con người có thể sống trên Mặt Trăng trong tương lai

Khoa học 20/12/16, 11:32
Với khả năng bảo vệ con người trước nhiệt độ lạnh giá, bức xạ khắc nghiệt và các vụ va chạm của thiên thạch, những hang dung nham rộng lớn dưới bề mặt Mặt Trăng có thể làm chỗ định cư cho con người trong tương lai. Nhóm nghiên ...