Hành thiện tích âm đức. Vậy “âm đức” là gì?

Tâm Linh Thường Thức 03/12/16, 07:23
Từ xưa đến nay, chúng ta thường nghe nói đến những từ như: “âm đức”, “âm phúc”, “âm công”. Người xưa cũng thường nhắc nhở "hành thiện tích âm đức". Vậy “âm đức” là gì? Kỳ thực, đối với những từ “âm đức”, “âm phúc”, “âm công”, nhiều người ...