Thế nào là một ‘tâm giác ngộ’?

Thế giới tâm linh 25/03/15, 07:49
Giác ngộ được miêu tả như sự đạt tới cảnh giới tinh thần vượt thoát lên và hòa nhập vào trí tuệ to lớn của vũ trụ, một cảnh giới chắc chắn phải đi kèm với trạng thái tâm lý tích cực, sự hân hoan, ...

Cây – Yếu tố Mộc của mùa xuân

Phong thủy 24/03/15, 08:15
Nền tảng của triết học Trung Hoa lấy ý tưởng con người là một phần của vũ trụ và không thể thiếu các dòng chảy sống động của tự nhiên như động vật và thực vật. Vì vậy, sống hài hòa với các mùa là một ...