Lưu ý 10 thói quen phong thủy tránh hao tài

Phong thủy 13/08/15, 15:02
Người xưa dạy rằng: “Đi được ngàn dặm là nhờ tích lũy từng bước nhỏ”. Bất kể công việc nào cũng đều bắt đầu từ điều nhỏ nhặt: Từ học vấn, kinh nghiệm đến của cải đều nhờ tích lũy từng chút theo năm tháng ...