Bí ẩn của linh hồn

Tâm Linh Thường Thức 16/07/15, 15:22
Bạn tin ở linh hồn? Bạn không tin ở linh hồn? Thật khó trả lời, vì đó là một khái niệm mà chưa bao giờ con người thực sự làm chủ. Nhưng giải thích sự tồn tại và vận động của thế giới xung quanh ...