Giữ vững chính niệm bước vào cửa Phật

Thế giới tâm linh 04/03/16, 10:23
“Cửa Phật nào không ở khắp nơi, cõi Phật tự diệu vô cùng; nhập được không môn vào Phật giới, không vào cửa Phật sống liên miên”... Không buông bỏ được, lỡ cơ duyên bước vào cửa Phật Một ngày kia, Đức Phật đang giảng Pháp, bỗng ...

Xem tướng cổ đoán vận mệnh của bạn

Nhân tướng học 24/02/16, 09:58
Mệnh lý học cho rằng chiếc cổ có liên quan đến vận thế của người đó chủ yếu tập trung ở độ dài ngắn và kích cỡ của cổ. Xem tướng cổ: độ dài ngắn, kích cỡ của cổ phải vừa phải, nếu như quá dài ...