Ma quỷ sợ những gì?

Tâm Linh Thường Thức 29/01/16, 16:03
Dân gian vẫn thường cho rằng ma quỷ thật đáng sợ, có thể quấy phá ở dương gian, mang đến tai họa cho con người. Bên cạnh đó, người ta cũng cho rằng có một số thứ lại khiến ma quỷ phải sợ. Quỷ sợ ánh ...

Bí ẩn của linh hồn

Tâm Linh Thường Thức 16/07/15, 15:22
Bạn tin ở linh hồn? Bạn không tin ở linh hồn? Thật khó trả lời, vì đó là một khái niệm mà chưa bao giờ con người thực sự làm chủ. Nhưng giải thích sự tồn tại và vận động của thế giới xung quanh ...