Ma quỷ sợ những gì?

Tâm Linh Thường Thức 29/01/16, 16:03
Dân gian vẫn thường cho rằng ma quỷ thật đáng sợ, có thể quấy phá ở dương gian, mang đến tai họa cho con người. Bên cạnh đó, người ta cũng cho rằng có một số thứ lại khiến ma quỷ phải sợ. Quỷ sợ ánh ...