Khám phá Tây Du Ký: Đường Tăng và Tôn Ngộ Không rốt cuộc có quan hệ gì?

03/10/17, 09:32 Cổ Học Tinh Hoa

Tôn Ngộ Không có “hoả nhãn kim tinh”, có thể nhìn thấu thật giả, phân biệt được chính tà giúp Đường Tăng vượt qua khổ nạn. Còn Đường Tăng, với tâm đại thiện đã giúp ước chế tâm ngạo mạn của Tôn Ngộ Không, tránh khỏi kết cục bị trời tru đất diệt!

Tây Du Ký là hành trình thỉnh kinh của 4 thầy trò Đường Tăng, nhưng thực chất là một quá trình tu luyện. (Ảnh: Pinterest)
Tây Du Ký là hành trình thỉnh kinh của 4 thầy trò Đường Tăng, nhưng thực chất là một quá trình tu luyện. (Ảnh: Pinterest)

Đối với một người tu luyện, nếu có được bản lĩnh lớn, có đủ năng lực phân biệt thiện ác chính tà chính là công phu quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải có tâm từ bi làm gốc rễ.

Người thiện, nếu như không có đại bản lĩnh hàng yêu phục ma, ‘hỏa nhãn kim tinh’ phân biệt thiện ác chính tà, thì sẽ bị yêu ma giả nhân giả nghĩa lừa gạt và tiêu diệt, thì hết thảy nguyện vọng tốt đẹp cuối cùng đều như trăng trong nước, hoa trong kính, phó mặc sự đời.

Tây Du Ký đã nói ra rất nhiều bí mật của nhân sinh, ở đây chúng ta chỉ nói ý nghĩa chính và cốt lõi của nó. Đạo gia giảng thân thể con người là một tiểu vũ trụ, những lời này là có nội hàm vô cùng to lớn. Con người từ khi còn là thai nhi đã bao hàm hết thảy các ‘tín tức’ của các giai đoạn khác nhau của sinh mệnh con người.

Những tín tức này tựa như những hạt giống, được chôn vùi ở dưới đất, chỉ cần cơ duyên đến nó sẽ được kích khởi, tất cả hình thành nên quá trình “thành – trụ – hoại – diệt” của sinh mệnh. Cũng chính là nói: hết thảy mọi sự vật mà mắt chúng ta thấy, đã đi qua, vạn sự vạn vật trong hiện tại và tương lai, kỳ thực đều đã có sắp đặt từ trước, cái này gọi là định số tiên thiên.

Vì thế sự kết giao của Đường Tăng với Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng và Bạch Long Mã không phải là ngẫu nhiên, mà là tiên thiên đã định ra sứ mệnh cho họ.

Trong “Tây Du Ký: Hồi 13”, Đường Tăng khi đi ra khỏi ranh giới đại Đường, Lưu Bá Khâm nói: “Trưởng lão không biết đấy chứ, núi này gọi là núi lưỡng giới, phía Đông thuộc đại Đường ta quản, phía Tây chính địa giới của người Tatar…”. Ở đây ngụ ý là: Đường Tăng trải qua gian nguy qua được cửa ải, bắt đầu phải thoát ly cảnh giới người và nhập ma giới, Tatar là danh từ có nghĩa là “dã man và ma tính”, không có ma thì tu không thành Phật.

Sau khi thoát ly khỏi cảnh giới người, dù thợ săn dũng mãnh đánh bại mãnh hổ cũng trở thành vô năng, chỉ hàng yêu phục ma mới có thể thành tựu trí huệ và năng lực vô tỷ của Phật, và đúng tại lúc này thì Đường Tăng gặp được Tôn Ngộ Không.

Tây Du Ký từ hồi 14 trở đi, Đường Tăng mới thực sự bước vào con đường tu luyện. Đường Tăng cũng phải khởi điểm tu luyện từ lục căn thanh tịnh, đây là bước đầu tiên trong quá trình tu luyện của ông.

“Hồi 14: Tâm vượn quy chính lục tặc vô tung”, tiêu đề đã nói rất rõ ràng. Quy chính nhân tâm, phải thanh tịnh lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trong sách viết như thế này:

Ngộ Không chắp tay trước ngực nói với lục tặc (6 đạo tặc): “Các người vì duyên cớ gì mà chặn đường đi của bần tăng?”

Những người kia nói: “Chúng ta là đại vương cướp đường, sơn chủ nơi đây. Danh tiếng của ta nơi nơi đều biết, mau bỏ đồ vật lại, ta sẽ cho qua; nếu còn giữ lại bất kỳ thứ gì thì sẽ thân trăm mảnh!”.

Ngộ Không nói: “Ta cũng là tổ truyền đại vương, nhiều năm làm vua của rừng núi, lại chưa từng nghe qua danh tiếng của các vị”.

Lục tặc nói: “Là ngươi không biết, ta nói cho ngươi nghe: Ta chính là Nhãn Khán Hỷ (Mắt thấy vui), còn các huynh đệ đây là Nhĩ Thính Nộ (Tai nghe giận), Tỵ Khứu Ái (Mũi ngửi thích), Thiệt Thường Tư (Lưỡi nếm nghĩ), Thân Bổn Ưu (Thân vốn lo), Ý Kiến Dục (Ý thấy dục)”.

Ngộ Không cười nói: “Các vị không nhận ra người xuất gia này chính là chủ nhân của các vị hay sao mà lại chặn đường. Lấy trân bảo cướp được ra đây, ta và các vị sẽ chia đều thành 7 phần!”.

Đạo tặc kia nghe xong, đồng loạt tiến lên quát tháo ầm ĩ nói: “Hòa thượng này vô lễ! Đồ đạc của ngươi hoàn toàn không có, mà muốn cùng ta chia đồ vật!”.

Sau khi tranh cãi một hồi, cuối cùng Ngộ Không đã giết chết lục tặc. Khi bị Đường Tăng trách cứ, khuyên giải thì Ngộ Không quay lại trách Đường Tăng là không phân biệt được thiện ác chính tà.

Tôn Ngộ Không bản tính hiếu chiến, nhờ sự ước chế của Đường Tăng mà sau này đạt được thành tựu. (Ảnh: 148Apps)
Tôn Ngộ Không bản tính hiếu chiến, nhờ sự ước chế của Đường Tăng mà sau này đạt được thành tựu. (Ảnh: 148Apps)

Mắt thấy vui, tai nghe giận, mũi ngửi thích, lưỡi nếm nghĩ, thân vốn lo, ý thấy dục là lục căn không tịnh. Lục tặc muốn đồ đạc của hòa thượng, nhưng người tu luyện có cái tâm của lục tặc thì không được, đây là quan ải đầu tiên trong tu luyện của Ngộ Không, tất cả đã được an bài từ trước.

Lại nói đến chữ “Long”, Long là thông mạch, bất kể là thủy mạch hay khí mạch, nơi nào có mạch thì chính là có Long, phong thủy long mạch. Đường Tăng lục căn thanh tịnh, có đủ lý tính cơ bản, sau này nhất định sẽ luyện xuất ra công phu. Thân thể thanh lọc đến trình độ mạch biến hóa mà sinh ra vật chất cao năng lượng, vật chất vận chuyển đương nhiên sản sinh ra thần long, giống như trong Hồi 15, Đường Tăng thu nhận Bạch Long Mã.

Người tu luyện có cảnh giới cao bao nhiêu, mạch trong thân thể liền mở ra bấy nhiêu, vật chất trong mạch theo cảnh giới tinh lọc mà chuyển đổi, mặt ngoài là Bạch Long Mã chở Đường Tăng, thực chất là nước lên thì thuyền lên, Đường Tăng tu luyện ra công phu cao rồi.

“Tây Du Ký: Hồi 16-17”, nói về câu chuyện Đường Tăng trong hoàn cảnh khác nhau, tiến thêm một bước nữa vứt bỏ tâm danh lợi và tâm hiển thị mà thanh lọc tư tưởng mình.

“Hồi 18” nói về câu chuyện Đường Tăng gặp Trư Bát Giới, chính là trong cảnh giới cao hơn trừ bỏ truy cầu tham dục. “Hồi 19” Đường Tăng lúc này thu nhận Bát Giới, chính thức cầm giới tu tâm.

Phật đạo tu luyện, tu thiện, tu chân, trong đó khả năng chịu khổ, nhẫn nại sẽ quyết định quả vị cuối cùng của tu luyện, lực nhẫn nại không đủ sẽ tạo ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn giữa thầy trò Đường Tăng đều là do khả nhẫn nại không đủ, thì ma nạn sẽ xuất hiện!

Quá trình không ngừng thanh lọc tư tưởng và thân thể mà phản bổn quy chân chính là quá trình tu tâm của Ngộ Tĩnh, trong quá trình này tu xuất ra rất nhiều thứ, vì thế Ngộ Tĩnh đã đảm nhận trọng trách chịu khổ nhọc “Sa Tăng”.

Mỗi hồi của “Tây Du Ký” đều nói về quá trình tu luyện thanh lọc tâm tính của mình như thế nào. 5 thầy trò đường tăng tựa như 5 đầu ngón tay trên một bàn tay, Đường Tăng là ngón tay cái, 4 đồ đệ là các ngón còn lại, thiếu một ngón thì đều không thể cấu thành nên chỉnh thể bàn tay nguyên vẹn.

Tại sao trong 5 thầy trò chỉ có Đường Tăng không mang vòng kim cô? Con người có lòng nhân từ, dù có bị ép phải làm chuyện xấu thì họ cũng sẽ không làm; còn các đồ đệ của Đường Tăng khi chưa đắc đạo thì đều là yêu tinh, nếu không bị ước chế thì khi bị kích động rất có thể sẽ làm ra chuyện long trời lở đất! Như vậy là vô cùng khủng khiếp. Yêu tinh phải bắt đầu từ việc được quản thúc, thế gian không có pháp luật cưỡng chế thì nhất định sẽ lộn xộn, đạo lý này cả trên thiên thượng và nhân gian đều giống nhau.

Tây Du Ký là một câu chuyện tu luyện vĩ đại. Những đồ đệ mang chí nguyện to lớn bảo vệ Đường Tăng đi lấy kinh, trước đây đều là yêu tinh hoặc từng phạm tội trên thiên thượng, nhưng qua quá trình liên tục tống khứ những tâm bất hảo, cuối cùng họ đều tu thành.

Lê Hiếu biên dịch

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Sự thật về sổ sinh tử giúp Diêm Vương xử án

Sự thật về sổ sinh tử giúp Diêm Vương xử án

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

 • Làm gì khi quỷ lộng hành?

  Làm gì khi quỷ lộng hành?

 • Tu thân

  Tu thân

 • Sự thật về sổ sinh tử giúp Diêm Vương xử án

  Sự thật về sổ sinh tử giúp Diêm Vương xử án

 • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

  Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

 • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

 • Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

  Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

 • Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

  Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

  Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

 • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng