Chấm dứt quyền phá thai là tốt hay xấu?

Góc Nhìn 30/06/22, 16:06
Ngày 24/6, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định lịch sử: Lật ngược án lệ ‘Roe kiện Wade’ - chấm dứt quyền phá thai. Phán quyết này khiến nhiều người vui mừng nhưng cũng có người kịch liệt phản đối. Phá ...