Giáo sư Tân Hạo Niên: ĐCSTQ không có tư cách tưởng niệm Tôn Trung Sơn

07/10/16, 14:47 Trung Quốc

Vào ngày 1/10 vừa qua, nhà sử học nổi tiếng – giáo sư Tân Hạo Niên đã có bài diễn thuyết tại nhà tưởng niệm quốc phụ Tôn Trung Sơn ở San Francisco, với tựa đề là “ĐCSTQ không có tư cách tưởng niệm Tôn Trung Sơn”.

Giáo sư Tân Hạo Niên: ĐCSTQ không có tư cách tưởng niệm quốc phụ Tôn Trung Sơn
Ngày 1/10, ông Tân Hạo Niên trong buổi diễn thuyết ở San Francisco đã phát biểu “ĐCSTQ không có tư cách kỷ niệm Tôn Trung Sơn”. (Ảnh: Epoch Times)

Diễn thuyết tại nhà tưởng niệm quốc phụ Tôn Trung Sơn ở San Francisco

Ngày 1/10 của 67 năm trước, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố thành lập chính quyền ở Bắc Kinh. Thuận theo việc tính hợp pháp của ĐCSTQ bị nghi ngờ rộng rãi, ngày này cũng đã trở nên mẫn cảm hơn, lại được người dân trong nước gọi là “ngày quốc tang”, “ngày quốc nhục” và “ngày quốc nạn”.

Ngày 1/10 năm nay, giáo sư Tân Hạo Niên – nhà sử học nổi tiếng, và là tác giả của quyển sách “Ai là Trung Quốc mới” đã có bài diễn thuyết tại nhà tưởng niệm quốc phụ Tôn Trung Sơn ở San Francisco, với nhan đề là “ĐCSTQ không có tư cách kỷ niệm Tôn Trung Sơn”.

Tân Hạo Niên nói, bắt đầu từ ngày 1/10/1949, chủ nghĩa dân tộc Trung Hoa thống nhất đã bị chặt đứt ở Trung Quốc, lịch sử hướng về thể chế Cộng hòa dân chủ đã bị chặt đứt; và ĐCSTQ sở dĩ có thể cướp đoạt chính quyền, chính là bởi thủ đoạn lợi dụng cơ hội phản đối Tôn Trung Sơn, phản đối chủ nghĩa Tam Dân mà đạt được mục đích. ĐCSTQ trong suốt hơn 90 năm lịch sử của nó đã lợi dụng, thay đổi, phủ định, bôi nhọ quốc phụ Tôn Trung Sơn và học thuyết chủ nghĩa Tam Dân (Dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc).

Giáo sư Tân Hạo Niên: ĐCSTQ không có tư cách tưởng niệm quốc phụ Tôn Trung Sơn. Ảnh 1
Buổi diễn thuyết “ĐCSTQ không có tư cách tưởng niệm Tôn Trung Sơn” vào ngày 1/10 tại nhà tưởng niệm quốc phụ Tôn Trung Sơn ở San Francisco.

Tôn Trung Sơn (1866 – 1925), tên thật là Tôn Văn, hiệu Nhật Tân, Dật Tiên, người đời sau thường gọi là “Trung Sơn tiên sinh”. Ông đã lãnh đạo Cách mạng Quốc Dân lật đổ đế chế mấy nghìn năm ở Trung Quốc, xây dựng nước Cộng hòa Dân chủ đầu tiên ở châu Á, từng đảm nhiệm thủ tướng Quốc Dân đảng Trung Quốc, Tổng thống lâm thời đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc. Năm 1925 ông bệnh mất ở Bắc Kinh, năm 1940 được tôn là quốc phụ Trung Hoa Dân Quốc.

Vì để tô son trát phấn cho tính hợp pháp của chính quyền, đối với Tôn Trung Sơn – nhân vật vĩ đại trong lịch sử cận đại có sức ảnh hưởng không gì sánh được này, ĐCSTQ đã áp dụng thủ pháp mặt trận thống nhất và lợi dụng, ngoài mặt nói là “chân thành kế thừa”, nhưng trên thực tế lại âm thầm hạ thấp, bôi nhọ.

Giáo sư Tân Hạo Niên nói, Tôn Trung Sơn tiên sinh có học vấn xuyên suốt cả Trung Quốc và phương Tây, và đã có sự kế thừa và phát triển trên cơ sở này, cách mạng quốc dân, tổ chức đảng và xây dựng chính quyền của ông hoàn toàn khác với ĐCSTQ về bản chất. Tôn Trung Sơn phản đối chuyên chế độc tài, và thực hành chính trị dân chủ dân quyền, ra sức giải phóng dân tộc, nâng cao đời sống của nhân dân; còn cái gọi là “cách mạng” của ĐCSTQ chính là dưới sự điều khiển, nâng đỡ của Liên Xô, đã thành lập “Giai cấp vô sản chuyên chính” do tư tưởng Liên Xô và bè lũ lưu manh vô lại cùng nhau nô dịch bóc lột người dân.

“Năm 1949 đến năm 1986, tư tưởng Tôn Văn về cơ bản đã bị chặt đứt ở Trung Quốc, “Tôn Trung Sơn toàn tập” xuất bản năm 1986 bị lược bỏ rất nhiều nội dung”. Tân Hạo Niên đưa ra mấy vị dụ, nói rõ thái độ của ĐCSTQ, ngoài mặt tuyên truyền, nhưng thực tế là xóa bỏ, ngoài mặt ca ngợi, nhưng thực chất là chê bai đối với Tôn Trung Sơn. Ví như bóp méo chủ nghĩa Tam Dân “dân tộc, dân quyền, dân sinh” thành “liên Nga liên Cộng, giúp đỡ công nông”, nói cách mạng quốc dân của Tôn Trung Sơn thành là “cách mạng của giai cấp xưa cũ, giai cấp tư sản, giai cấp tiểu tư sản”.

Ông Tân Hạo Niên còn đàm luận đến việc ĐCSTQ đã lợi dụng các kênh truyền thông miệng lưỡi, lợi dụng học giả làm ra ba làn sóng phản đối Tôn Trung Sơn. Làn sóng thứ nhất là phủ định ý nghĩa lịch sử và địa vị lịch sử của cách mạng Tân Hợi của niên đại 90; làn sóng thứ 2 là công khai phủ định Tôn Trung Sơn, thổi phồng Viên Thế Khải; làn sóng thứ 3 chính là bịa đặt bôi nhọ, tiến hành công kích bản thân Tôn Trung Sơn.

Bởi vậy, đối với vấn đề “bây giờ có phải là người Trung Quốc đang thống trị Trung Quốc hay không? Dân tộc Trung Hoa chúng ta có còn là dân tộc Trung Hoa hay không?”, Tân Hạo Niên bày tỏ, chủ nghĩa Mác – Lê đã thống trị Trung Quốc hơn nửa thế kỷ, khiến người Trung Quốc, bao gồm cả tầng lớp tri thức Trung Quốc hoàn hoàn bị nô lệ hóa, khiến dân tộc rơi vào cảnh tiêu vong, đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong lịch sử dân tộc Trung Hoa.

“ĐCSTQ không có tư cách tưởng niệm Tôn Trung Sơn“, Tân Hạo Niên đã nhấn mạnh lần nữa tại nhà tưởng niệm quốc phụ Tôn Trung Sơn San Francisco. 

Ông Nhậm Tùng Lâm, Lâm Mục Thần và Phong Tùng Đức – những nhân sĩ dân chủ, người ủng hộ Trung Hoa Dân quốc ở khu phố người Hoa San Francisco được mời đến tham dự hội trường diễn thuyết cũng phát biểu ngắn gọn.

Giáo sư Tân Hạo Niên: ĐCSTQ không có tư cách tưởng niệm quốc phụ Tôn Trung Sơn. Ảnh 2
Ông Nhậm Tùng Lâm, nhân sĩ dân chủ, người ủng hộ Trung Hoa Dân quốc ở khu phố người Hoa ở San Francisco đã phát biểu tại buổi diễn thuyết.

Ông Nhậm Tùng Lâm nhớ lại bản thân mình trải qua thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa: “Khi mở hội thì hô lớn là kỷ niệm Tôn Trung Sơn, nhưng mà khi nhà tôi bị lục soát, rất nhiều đồ vật của Tôn Trung Sơn đều đã trở thành tội chứng”. Ông nói, Tôn Trung Sơn đã trở thành con rối của ĐCSTQ, đến lúc cần dùng thì lấy ra điều khiến một chút, có ích thì dùng, không có ích thì vứt đi, ĐCSTQ vào những lúc có lợi nhất định mới kỷ niệm Tôn Trung Sơn.

Đồng thời, ông Nhậm Tùng Lâm nhắc đến một vấn đề mà người nghe đều cảm thấy rất hứng thú. Ông nói, nếu như Tôn Trung Sơn còn sống, Tôn Trung Sơn là một biểu tượng cách mạng được tất cả các nơi hoan nghênh, nếu như ông còn sống thêm được 10 năm nữa, ĐCSTQ sẽ không thể phát triển an toàn, Trung Quốc cũng sẽ không có chia rẽ xung đột to lớn như vậy, có thể ngay đến cả chiến tranh cũng sẽ không xảy ra.

Giáo sư Tân Hạo Niên: ĐCSTQ không có tư cách tưởng niệm quốc phụ Tôn Trung Sơn. Ảnh 3
Ông Lâm Mục Thần phát biểu trong buổi diễn thuyết.

Ông Lâm Mục Thần cho rằng, ĐCSTQ thâu đoạt chính quyền “một là không Trung Hoa, hai là không nhân dân, ba là không Cộng hòa”, là một quốc gia giả tạo.

Giáo sư Tân Hạo Niên: ĐCSTQ không có tư cách tưởng niệm quốc phụ Tôn Trung Sơn. Ảnh 4
Ông Phong Tùng Đức phát biểu tại buổi diễn thuyết.

Ông Phong Tùng Đức – người đứng đầu của cuộc vận động phong trào sinh viên Lục Tứ đã từng nghiên cứu chuyên sâu học thuyết của Tôn Trung Sơn, ông chỉ ra, ĐCSTQ kỷ niệm Tôn Trung Sơn, chính là đang dối gạt toàn thế giới.

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

Ad will display in 09 seconds

Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Những cái chết phục sinh

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

 • Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

  Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

 • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

 • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

 • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

 • Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

  Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

 • Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

  Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

 • Những cái chết phục sinh

  Những cái chết phục sinh

 • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

 • 3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

  3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

 • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"