Nhân duyên trời định, thiên mệnh khó trái

Đọc & Suy ngẫm 16/05/22, 17:30
Nhân duyên do trời định, chỉ cần liêm chính thẳng ngay thì phúc phận sẽ không mất, câu chuyện dưới đây là một bài học khắc cốt ghi tâm. Ghép đôi theo thứ tự Trong cuốn "Hài Đạc" thời nhà Thanh có ghi lại một câu chuyện ...